Úprava objektů a podmínky pro využití psů

Úvod //

Služby //

Úprava objektů a podmínky pro využití psů //

Lokalita, objekt nebo část tohoto objektu, kde je využíván pes k výkonu strážní služby, se nazývá stanovištěm a musí být viditelně značena nápisy nebo tabulemi „Objekt střežen psem!“. Na tento prostor jsou kladeny nároky, které mohou ovlivnit výkon služby psa a snižují možnost jeho poranění či útěku ze stráženého prostoru.

PODMÍNKY PRO OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ VLASTNOSTÍ PSŮ
Stanoviště hlídacích psů a okolí tohoto místa, které hlídají, by mělo být přehledné (bez vysoké trávy, křovin, nízkých větví, zbytečných předmětů apod.)
V blízkém sousedství s průhledným plotem, kde pes hlídá bez vodítka, nemá být frekventovaná cesta, zvláště pro chodce (možnost vzniku nežádoucích spojitostí a útlumů). Je-li přesto nutné střežení, pak je zde možnost vybudovat pár desítek metrů od plotu bloky (pohyblivá stanoviště), nebo blíže k oplocení stabilní stanoviště, zřídit jiný plot, postavit přenosnou boudu a tak dále. Silnější hluk snižuje schopnost ohlídat prostor sluchem (důležité pro závětrnou stranu), zvyšuje únavu psa a nežádoucí návyky na množství kolemjdoucích osob. Snižuje se jeho schopnost zakročit. Je proto důležité promyslet, kdy a zda vůbec, je dobré psa za takových podmínek využívat.
Pes by měl být udržován v dobrém rozpoložení, musí být o něj postaráno z hlediska stravování, ochrany před deštěm a dalšími povětrnostními podmínkami (přístřešek pro strážního psa) a při pobytu na stanovišti déle než 12 hodin je vhodné přikrmovat ho. Péče o psa v zimním období je je zajištěna díky přiměřené boudě, pokud možno s předsíní, aby vzniklo v dalším oddělení závětří. To proto, aby byl pes schopen si ji zahřát a neměl přehnané výdaje energie, nemluvě o chorobách z prochlazení. Ideálně splňuje požadavky na udržení tělesné teploty bouda s dvojí stěnou a s polystyrénovou vložkou, nebo ze silných falcovaných desek. V období mrazů je také nezbytná suchá podestýlka, nejlépe ze slámy, pilin nebo nepotřebného oblečení. Tyto doplňky psího příbytku je vhodné každých 14 dnů měnit, při špatném a mokrém počasí pak ještě častěji. I tak musíme počítat s tím, že pes umístěný venku a vykonávající strážní službu, má v zimě vyšší výdaje energie k udržení přirozeného tělesného tepla. Proto se dávka krmiva zvyšuje postupně o 10 až 20 procent. Při nízké teplotě, vykonává-li pes službu na daném místě, by měl mít k dispozici rohož, venku je pak skvělý jednoduchý kotec, který psa zároveň chrání proti dešti a větru.
Stanoviště neumisťujte tam, kde je hodně bláta, přístřešek musí být na místě, kde se nepodmáčí ani v případě dlouhých dešťových období.
V létě musí mít hlídací pes možnost skrýt se před sluncem, ale tak, aby se nesnížila jeho pozorovací schopnost (nepřipustit možnost ukrytí v místě, kam jen omezeně proniknou vnější podněty)
Stanoviště má být vytvořeno tak, aby mohlo být prováděno tréninkové narušení pro aktivování psa.

ZABEZPEČENÍ PROTI ZRANĚNÍ A ÚNIKU
Pes je zvídavý a hravý, a proto v místě, kde bude hlídat, musíte odstranit nebo přizpůsobit věci a zařízení tak, aby nemohl něco shodit nebo si ublížit, rozkousat něco, spolknout nežádoucí předměty a poškodit si trávící systém, nebo si dokonce rozříznout tlapy.
Na stanovišti nemají být chemické a ropné produkty, které by po pozření nebo vdechnutí zapříčinily otravu nebo ovlivnily vnímání psa.
Oplocení musí splňovat takové podmínky, aby je pes nemohl překonat přeskočením nebo podlézt, ale aby nedošlo k jeho nepříjemnému zranění ani v případě pokusu. (Bodce na zděném plotu, ostnatý drát na horní části plotu vyhnutého směrem z prostoru stanoviště apod.)
Stabilní a pohyblivé stanoviště má mít takové držení psa a být umístěné tak, aby se nedošlo k možnému uškrcení.
Blok nesmí být až moc velký, nedoporučuje se pérový efekt, který by psovi mohl způsobit zranění nebo ho odrazoval od jeho poslání.
Prostor pro střežení volně může mít průhledné i neprůhledné ploty, ale ty musí být dostatečně pevné a svoji výškou musí zabránit pejskovi v útěku. Ani hodně vysoké oplocení není totiž pro psy mnoha služebních plemen až takovou překážkou. Vhodnou úpravou byste měli zabránit vyhrnutí pletiva a podlezení, případně podhrabání. Pro výcvik i strážní službu psa jsou vhodné minimálně dva vstupy do daného prostoru, ideálně umístěné proti sobě.

Nemáte-li pro využití psa kvalitní oplocení, je zde alternativa umístit psa do mobilního kotce nebo realizovat menší oplocenou plochu z přenosných prvků (například trubky s betonem, či do pláště pneumatiky), nebo využijte pletiva v rámech.

Velikost plochy pro hlídání na volno, kterou pes dokáže obsáhnout, je velmi individuální a je dána rasou, schopnostmi psa, náročností terénu, denní dobou, výcvikem a mírou vztahu psa k místu. Takže plocha 100 x 100 metrů může být pro mnoho psů až příliš, ale někteří uhlídají i mnohem větší plochy. Největší prostranství lze také vhodně rozdělit pro střežení více psími jedinci, kdy získáme výhodu v tom, že takto trénovaní a používaní psi vzhledem k vlivu smečkového pudu, zesilují své strážní kvality. Stejného výsledku dosáhnete při volném střežení párem vhodně vybraných a vycvičených psů

Pevné stanoviště, to je kolík upevněný v zemi a řetěz, který je stabilizován na otočném oku kolíku. Stanoviště s přístřeškem musí být na co nejsušším místě, které je mírně zvýšené. Kolík s řetězem by pak měl být od přístřešku pro psa v takové délce, aby umožnil psům ležení, ale nedovolil zamotání se do vodícího řetězu či lana.

Pohyblivé stanoviště sestává z lana připevněného mezi dva stabilní body ve výšce 1-4m nad úrovní země. Jeho délka může být i více než třicet metrů, při větší délce však musí být lano kvalitně napnuté, aby psa nestahovalo díky pérovému efektu zpět, při výpadu vůči narušiteli. Na tomto lanu je speciální očko, nebo kladka opatřená řetězy, na konci je uchycen strážní obojek, který je pro psa více pohodlný a zároveň nedovolí samovolné vyvléknutí. Uchycení řetězu musí být na obou stranách pohyblivé, tedy otáčející se – při otáčení zamezí škrcení a nežádoucímu zkrácení. Také je nutné připevnit k lanu zarážky, které nedovolí výběh psa do krajní polohy a omotání okolo zachycení nebo stromu, na kterém lano drží.

Sestavení bloku, kotvení a způsob napínání lan mohou být velmi rozdílné. Blok může být také mobilní a na pevné kotvící body se zavěsí jen po dobu, kdy je využíván.

Stanoviště pro útok na volno může mít rovněž více podob, a to dle technických možností stanoviště a možností zřizovatele. Nejjednodušší se skládá z místa, odkud je pes vypouštěn (tím může být například strážnice vchodu do budovy) na obě strany k útoku po cestičce podél plotu. Vypuštění psa provede hlídač na základě spatřeného vniknutí cizí osoby do objektu, nebo v určitou dobu pes předběžně oběhne celé oplocení zevnitř, není-li delší než jeden kilometr.

Finančně a technologicky je nejnáročnější stanoviště s dvojitým oplocením, které je vybaveno jednoduchým nebo kombinovaným zabezpečením na elektronické bázi. To může různým způsobem reagovat na vniknutí přes plot a současně poslat psa z automaticky řízeného kotce, když několik sekund předtím je pes zvukově a světelně vyprovokován. V případě dvojitého oplocení musí být u vnitřní strany branky, které umožní psovodovi každých 100 m projít dovnitř objektu a to jak při zákroku, tak při aktivizaci. Ideální stanoviště tohoto druhu je také vybaveno ovládacím pultem, takže psovod nebo i strážný jsou přesně informováni, ve kterém místě došlo k průniku, a tento úsek může být pak může být samostatně osvětlený.
 

Zpět nahoru