Hlídaní rodinných domů a zahrad

Úvod //

Služby //

Hlídaní rodinných domů a zahrad //

 HLÍDÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ A ZAHRAD


Je-li zahrada rodinného domu pro psa místem, kde žije, potom výcvik bude většinou poměrně jednoduchý. Od malička si pes dané prostředí osvojí a od určitého věku hájí své teritorium, jako většina psů. Dokonalejšímu tréninku psa můžete pomoci obdobným cvičením, jaké je popsáno u ochrany domů a bytů, dále můžete využít postupů, které jsou charakteristické pro střežení objektů.

Zajímavostí je v tomto případě možnost umístit psa do kotce na dvorku nebo zahradě. To má výhodu z bezpečnostního pohledu zejména v tom, že psí jedinec není v kontaktu s cizími osobami, a proto nemůže dojít k jeho otravě či jinému omezení schopností. Bouda či kotec by měl být situován tak, aby měl okna v místech nejpravděpodobnějšího vniknutí cizí osoby a jeho štěkot byl dobře slyšet v interiéru domu. Nevýhodnou může být neschopnost bezprostředního zásahu psa proti narušiteli či zloději a menší efekt odstrašení.

Pro psa se dům a dvorek stanou jeho doupětem a revírem. Proto si své teritorium a smečku bude střežit před vetřelcem. Tím můžou být cizí osoby, ale také očekávané návštěvy. I proto je vhodné, aby pes byl poblíž této návštěvy a dokázal vycítit, že pro vás jsou tyto osoby vítané. U některých psů je takovéto snažení téměř neúčinné, takže je lepší zavírat je do kotce.

Zpět nahoru