Ustájení psa

Úvod //

Služby //

Ustájení psa //

Umístění psů do příbytku bývá velmi různé, a to podle typu, rasy a účelu držení psího jedince. Pokud je služební pes ustájen v boudě či kotci, měl by mu jeho pán umožnit nerušený relax. Pokud vlastníte rodinného psa, který je větší část dne v kotci, pak by měl mít kotec dosti velký, s průhledným oplocením a na místě, kde bude mít dost kontaktu s okolním prostředím. Na druhou stranu menší kotec, průhledný do všech stran uprostřed zahrady, se hodí spíše pro noční ustájení, ovšem s cílem strážit objekt. Pokud jde o vícečetné zabydlení psů, jsou vhodné pevné a plné boky příbytku, aby nedocházelo ke styku s ostatními psy.

Psí bouda musí splňovat ty správné parametry z pohledu zateplení a měla by být skládací nebo mobilní, případně lze využít výklopnou střechu pro snadné čištění a dezinfekci. Každý pes má mít přiměřeně velkou boudu, která bude korespondovat s jeho velikostí, k tomu nejlépe s předsíňkou nebo závětrnou místností. To z toho důvodu, aby si ji mohl vyhřát a neměl zbytečné výdaje tělesného tepla, nemluvě o možných chorobách z chladu. Dokonale splňuje požadavky na udržení tepla kotec či bouda s dvojitými stěnami s izolační výplní, nebo aspoň ze silných falcových desek. V chladnu je rovněž důležitá suchá vystýlka ze slámy, pilin nebo starého oblečení. Takové vybavení boudy je vhodné každých 14 dnů měnit, při velké vlhkosti pak ještě častěji.

Kontrola a uklízení kotců, bud a jiných psích příbytků, se provádí nejlépe každý den. Pro lepší čištění by měl být povrch podlahy omyvatelný vodou. Agresivitě moči i klimatu je schopen odolat povrch z asfaltové drti, který je po vyzrání pro psy neškodný. V lokalitách hromadného ustájení je nezbytné provádět jednou týdně dezinfekci s využitím běžných desinfekčních přípravků.

Zpět nahoru