CZEENGDE

Výcvik strážních psů

10. AKTIVIZACE

Aktivizace psa je tréninkovou metodou narušení stanoviště strážního nebo hlídacího služebního psa, kterým se napodobuje narušení a vniknutí nežádoucích osob. Účelem takového aktivování je držet psy v takovém stavu, aby jejich reakce odpovídaly služebním potřebám za možných okolností a v kterýkoliv čas. Nudná služba psů snižuje jejich aktivitu a schopnost být ostražití, a vede k pasivnímu chování. Pokud aktivaci neprovádíte, stane se strážní stanoviště spíše místem psího odpočinku.

aktivizace aktivizace

Další kapitola - Ustájení psa