CZEENGDE

9. UDRŽOVACÍ VÝCVIK A NÁCVIKY

Udržovací výcvik plyne z nutnosti upevňování vytvořených podmíněných reakcí, jak bylo zmíněno již v teorii cvičení psů. Udržovací výcvik značí opakovaní podmínek a impulsů, za kterých se podmíněná reakce realizovala, a to zejména u cviků poslušnosti, zloby, zadržení, odvolání psa zpět, střežení a při přepravě osob.

Takovým nácvikem se rozumí zdokonalování psa pro použití při hlídání v různých podmínkách a za různých situací. Zlepšují se vytvořené podmíněné reakce, rovněž sebevědomí psa a také takové varianty použití, jež se mohou objevit při konkrétním účelu.

udržovací výcvik a nácviky udržovací výcvik a nácviky udržovací výcvik a nácviky
udržovací výcvik a nácviky

Další kapitola - Aktivizace